Mainmenu
Search
   
Scripts : ClearFormating    

Skrypt kopiuje do bufora zaznaczony tekst czyszcząc formatrowanie / Script copy to clipboard selected text without formating

Opcja Auto wprowadza skrypt w tryb automatyczny. Wyłączenie pozwala na wprowadzanie poprawek do tekstu.
Przycisk Get pobiera zaznaczony tekst z InDesign'a przy wyłaczonym trybie Auto.
Przycisk Put wstawia go do bufora.
Skrypt reaguje na najechanie kursorem myszki w obręb okienka skryptu bądź też przełączenie sie (ALT+TAB).
W trybie OnTop Auto skrypt reaguje TYLKO na najechanie kursorem (brak jest odświeżenia okienka skryptu - brak jest reakcji na ALT+TAB).Option Auto set script to auto mode. Setting to off give you chance to edit text and Put back after edit.
Button Get - copy selected text from InDesign in Auto mode off.
Button Put - copy text from script to clipboard.
Script work when cursor is moved over script window or when you switch to them - ALT+TAB.
In OnTop mode script work in Auto mode, only when you move mouse cursor over script window (ALT+TAB don't work because script window isn't repainted).

Ściągnij / Download ClearFormating ID 2.0.2

Ściągnij / Download ClearFormating ID CS

Posted by dtp on 2004/6/20 0:43:18 (7082 reads)
Printer Friendly Page Send this Story to a Friend
-->