Mainmenu
Search
   
Scripts : Wielopoziomowa reNumeracja / MultiLevel reNumbering    

2005-10-18 23:31

New version Nowa - rozbudowana i przebudowana wersja


First - select Text which you want to work on:
- any TextFrame - script will work on whole Story,
- few Characters/Words - script will work on whole Story, too,
- few Paragraphs - only selected Paragraphs will be processed.

Script window will increase/decrease size depending on numer of selected levels.
You have 8 Levels.
You activate levels by clicking checkbox near L(x).
If you check TAB - script insert TAB before and/or after selected counter.
Preceding and Following - you can set your own character/text - this could be ")", "." or even "Fig. " (as "Preceding").
Between Preceding and Following - you can select type of counter - this could be:
- "1,2..."
- "I,II..."
- "i,ii..."
- "A,B..."
- "a,b..."
- "Bullet..."
- "Delete" give you option to erase counter/bullet - but only created by script.

Bullet option allows you to insert text, character or UNICODE code (hexadecimal) as numbering . You can type filename (i.e.: "logo.tif", "logo.eps", "logo.pdf", "logo.jpg" - any valid filename recognized by InDesign as graphic file) and replace it with graphic file using PlaceInlines script for ID CS1 or ID CS2.
Paragrah Style - select style which script need to handle as destination for inserting counter. Script prevent of selecting twice same style.
Join - check this if you want to insert counter of parent level with current level - "1.a)", "I.1.A.".
L1 starts from: - you can select starting value of Level 1.

L1 starts from: pozwala wybrać początkową wartość pierwszego poziomu.
Join pozwala stworzyć numerację wielopoziomową (wielorzędową). Okno skryptu dostosowuje swoją wysokość do liczby wybranych poziomów.
2005-09-12
  All 8 Levels have been selected and configured.

Wybrano wszystkie 8 poziomów.
  You can insert any text, character or UNICODE standard character code in field(s) Tekst przed (Preceeding) and Tekst po (Following). Styl akapitowy is Paragraph style

W pola Tekst przed i Tekst po można wpisać dowolny tekst, znak bądź też kod UNICODE (jak w przykładzie obok)
  Bullet option allows you insert text, character or UNICODE code as numbering. You can type filename (i.e.: "logo.tif", "logo.eps", "logo.pdf", "logo.jpg" - any valid filename recognized by InDesign as graphic file) and replace it with graphic file using PlaceInlines script for ID CS1 or ID CS2.

Opcja Bullet pozwala na wpisania znaku, tekstu bądź też kodu UNICODE - zostanie to wstawione jako wyliczenie. Można też podać nazwę pliku (np. logo.tif, logo.eps, logo.pdf, logo.jpg - dowolną nazwę pliku graficznego rozpoznawalnego przez InDesigna) i używając następnie skryptu PlaceInlines w wersji dla ID CS1 lub ID CS2 zamienić te nazwy na obrazki.

Few examples.

Kilka przykładów numerowania.

Posted by dtp on 2006/4/11 0:35:38 (18632 reads)
Printer Friendly Page Send this Story to a Friend
-->