Mainmenu
Search
   
Scripts : ReplaceStyle    

Skrypt do zamiany styli bądź też odświeżenia przypisania / Script for replace or refresh style assign

Po lewej stronie jest lista z użytymi w dokumencie stylami - w zależności od wyboru - Znakowymi bądź Akapitowymi.

Po prawej jest lista wszystkich styli zadeklarowanych w dokumencie - Akapitowych bądź Znakowych.

Przycisk na środku dokonuje zamiany zgodnie z wyborem użytkownika.

Ściągnij ReplaceStyle ID 2.0.2

Ściągnij ReplaceStyle ID CS


Left pane contains list of styles used in document (paragraph or character). Right pane contains list of all styles defined in document.

Central button (">") replaces all occurences of style selected in left pane to style selected in right.

Download ReplaceStyle ID 2.0.2

Download ReplaceStyle ID CSPosted by dtp on 2005/2/28 15:28:21 (5874 reads)
Printer Friendly Page Send this Story to a Friend
-->