Mainmenu
Search
   
Scripts : Text Sorting    

Sortowanie: Akapitów, LiniiTekstowych, Słów / Paragraphs, TextLines, Words Sorting

Proszę zaznaczyć tekst do posortowania / First, select text to sort.

Akapity
Paragraphs

Linie tekstowe
TextLines


Oddzielne akapity
As Paragraphs

W jednej linii, z separatorem, bez usuwania duplikatów
In one line, with separator, with duplicates

W jednej linii, z separatorem, z usuwaniem duplikatów, bez rozróżniania wielkości liter
In one line, with separator, without duplicates, without CaseSensitive

W jednej linii, z separatorem, z usuwaniem duplikatów, z rozróżnianiem wielkości liter
In one line, with separator, with duplicates, with CaseSensitive

Każda litera w nowym akapicie, z separatorem, bez usuwania duplikatów
Every letter in new paragraph, with separator, with duplicates

Z separatorem, usuwanie duplikatów, bez rozróżniania wielkości liter
Every letter in new paragraph, with separator, without duplicates, without CaseSensitive

Z separatorem, usuwanie duplikatów, rozróżnianie wielkości liter
Every letter in new paragraph, with separator, without duplicates, with CaseSensitive


2004-VI-29
Nowa opcja - sortowanie z traktowaniem kilku akapitów jako jednego akapitu.
New option - few paragraphs as one paragraph.2004-VII-02
Nowa opcja - TEST - podgląd kolejności posortowanych elementów
New option - TEST - Preview.


2005-V-17 11:37
Kilka poprawek
Few bug fixes


Po zaznaczeniu obszaru i wybraniu PREVIEW - nalezy powtórnie zaznaczyć obszar przed kliknięciem SORT - bug do poprawki ;)
After PREVIEW - you need to select text to sort again - bug to fix ;)


Ściągnij TextSort CS - TimeTrial


Download TextSort CS - TimeTrial

Posted by dtp on 2005/5/17 11:38:16 (6508 reads)
Printer Friendly Page Send this Story to a Friend

Poster Thread
Anonim
Posted: 2004/6/24 14:27  Updated: 2004/6/24 14:27
 Re: Sortowanie tekstu / Text Sorting
Hmm, is it possible to get it somehow?

Poster Thread
dtp
Posted: 2004/11/22 19:55  Updated: 2004/11/22 19:55
Webmaster
Joined: 2004/6/16
From:
Posts: 26
 Re: Sortowanie tekstu / Text Sorting
Please - contact with author ...

Poster Thread
dtp
Posted: 2004/11/22 19:55  Updated: 2004/11/22 19:55
Webmaster
Joined: 2004/6/16
From:
Posts: 26
 Re: Sortowanie tekstu / Text Sorting
Please - contact with author ...
-->