Mainmenu
Search
   
Scripts : Package + PDF    

Script create PACKAGE and/or export to PDF selected files.
You can set all options available in UI for PACKAGE, and specify preset for PDF.
You can also specify destination folder.
You can Export to PDF as single pages
Skrypt tworzy PACKAGE i/lub PDF dla wybranych plików.
Dla PACKAGE można ustawić wszystkie opcje dostępne w InDesignie.
Można również wskazać katalog docelowy.
Można wyexportować PDF'y jako pojedyncze strony.


On right side you have list of PDF Presets - select one before you add files.

RightMouseBotton on Preset list:
- SET PDF STYLE TO ALL - set selected PDF Preset to all files.
- SET PDF STYLE TO SELECTED - set selected PDF Preset to selected files.

RightMouseBotton on DirList:
- ADD FROM ALL SUB DIRS - will add all files from all subdirectories of current directory,
- SET DEST PATH FOR ALL - set current directory as Destination directory for all files,
- SET DEST PATH FOR SELECTED - set current directory as Destination directory for selected files.

RightMouseBotton on FileList:
- ADD ALL FILES - add all files from current directory,
- ADD SELECTED FILES - add selected files from current dorectory.
Po prawej stronie jest lista dostępnych presetów generowania PDF'ów.

Kliknięcie PrawymPrzyciskiemMyszki na liście Presetów:
- SET PDF STYLE TO ALL - przypisze wskazany preset do wszystkich plików,
- SET PDF STYLE TO SELECTED - przypisze wskazany preset do zaznaczonych plików.

Kliknięcie PrawymPrzyciskiemMyszki na liście katalogów:
- ADD FROM ALL SUB DIRS - doda wszystkie pliki ze wszystkich podkatalogów aktualnego katalogu,
- SET DEST PATH FOR ALL - przypisuje aktualny katalog jako katalog Docelowy dla wszystkich plików,
- SET DEST PATH FOR SELECTED - przypisuje aktualny katalog jako katalog Docelowy dla zaznaczonych plików.

Kliknięcie PrawymPrzyciskiemMyszki na liście plików:
- ADD ALL FILES - dodane zostaną wszystkie pliki z aktualnego katalogu,
- ADD SELECTED FILES - dodane zostaną zaznaczone pliki z aktualnego katalogu.


2009-10-14 09:46
Fixed:
- Export by Single Pages.
Poprawki:
- Exportowanie z rozbiciem na pojedyncze strony.


2009-02-27 15:29 GMT
Added:
- export PDF as single pages,

Dodatki:
- PDF może zostać rozbity na pojedyncze strony,


2006-12-17 00:07
Fixed:
- PDFs are placed in selected folder - not in subfolder,
- destination folder is set to INDD file folder by default,
Poprawki:
- PDFy są umieszczane we wskazanym katalogu - a nie podkatalogu,
- domyślnie jako folder docelowy jest ustawiany folder pliku INDD.


2006-07-26 19:27
Fixed:
- EXPORT.
Poprawki:
- EXPORT.

Posted by robin on 2009/2/27 16:33:04 (12455 reads)
Printer Friendly Page Send this Story to a Friend
-->