Mainmenu
Search
Page « 1 ... 5 6 7 (8)
   
Scripts : TableStyles II    


A Row/Col Styles carries informations about 9 CellStyles:
- Header
- Data_I
- Data_II
- Data_III
- GR_Header
- GR_Data_I
- GR_Data_II
- GR_Data_III
- Footer

Data_I, Data_II and Data_III give you ability to define alternating pattern - similar to InDesign option but up to 3-level.

If you activate GR_Header you can define up to 3-level alternating pattern style as groups - tool will analyze first or last cell for empty or merge. If cell meet this condition - tool will start sub-group here - style sub-header and will style alternating pattern - if of course you define it.
Style Wierszowo/Kolumnowe zbudowane są z 9 styli Komórkowych:
- nagłowek
- dane_I
- dane_II
- dane_III
- nagłówek grupy
- grupa dane_I
- grupa dane_II
- grupa dane_III
- stopka

dane_I, dane_II i dane_III pozwalaja na zdefiniowanie naprzemiennego wypełnienia - podobnie jak w InDesignie - ale 3-poziomowego.

Aktywacja nagłówka grupy pozwala na stylowanie naprzemienne podgrup - w zależności od tego czy pierwsza lub ostatnia komórka w wierszu jest pusta lub też połączona z sąsiednią.

Posted by robin on 2006/12/26 3:01:22 (16591 reads)
Page « 1 ... 5 6 7 (8)
Printer Friendly Page Send this Story to a Friend
-->