Mainmenu
Search
   
Scripts : SerialPrintExport    

Skrypt rozbija dokument na poszczególne strony - jako PDF albo PostScript - oczywiście wg. wybranego stylu.

Script Print or Export document as separated pages - as PDF or PostScript - with selected preset.

2005-04-11 01:12
Kilka poprawek:
- wyrzuciłem "style" domyślne
- w przypadku zmiany dokumentu na inny - skrypt zakomunikuje o tym fakcie i w przypadku równej liczby stron - pozwoli na kontynuacje - dzięki temu, możemy rozbic na strony kilka różnych plików bez potrzeby powtórnego wybierania tych samych stron.

Bug fixes:
- script don't show default presets
- if you change document - script show info about this. If number of pages will be equal to number of pages when you click "ReLoad Pages" button or start script - you can continue. You can once set pages to print/export and only change file - without re- select/check pages.


2005-04-28 16:47
Dodałem możliwosć zmiany postaci nazwy pliku finalnego.

You can select destination file name format.


2005-07-16 02:20
Poprawa reakcji na błędy.

Few bug fixes.


2005-09-02 10:38
Dodałem opcję drukowania paczkami - po 4/8/16/32 strony w paczce.
Skrypt tworzy podkatalogi w katalogu dokumentu lub wskazanym.
Przy drukowaniu paczkami - skrypt nie korzysta z opcji zmiany nazwy pliku docelowego - "Final FileName".

Now you can print or export document by 4/8/16/32 pages in one file.
Script create subfolders in document folder or in selected folder.
In this option - script ignore selected "Final FileName" selection.Ściągnij / Download Serial PrintExport - ID CS1 - TimeTrial


Ściągnij / Download Serial PrintExport - ID CS2 - TimeTrial

Posted by dtp on 2005/9/2 10:53:30 (6446 reads)
Printer Friendly Page Send this Story to a Friend
-->