Mainmenu
Search
   
Scripts : RunningHeader II    

Skrypt do ŻywejPaginy / Script for create RunningHeader

Obecnie skrypt ma o wiele większe możliwości - pozwala nam na stworzenie ŻywejPaginy dla każdej kolumny tekstu oddzielnie.

Na początek należy stworzyć dwa style znakowe - RH_LAST i RH_FIRST.

Now the script offers more possibilities - you can create RunningHeader for each TextColumn separately

You should begin creating two Character Styles: RH_LAST and RH_FIRST.
1) Podgląd bazowej strony wzorcowejPreview of the base Master Page

2) Przykład I

dwie kolumny tekstowe, dwie ramki dla Żywej Paginy - każda zawiera inną informację.
Example I

In this example we have two Text Columns on each page, two Text Frames for running headers on the page - each running header frame holds information about first or last occurance of text, that can be used as a running header.a) stwórz kopię strony wzorcowejMake a copy of the base Master Page
b) usuwamy wszystkie obiekty z kopii i tworzymy nowe ramki tekstowe ponad kolumnami tekstu. Nazwę nowej strony wzorcowej proszę zbudować z nazwy oryginalnej i końcówki "_RH" Delete all objects from the master page copy and create new Text Frames above Text Columns for the running headers. Name the copy exactly like the original with a suffix "_RH".
c) nazywamy je odpowiednio do kolejności kolumny tekstowej na stronie RH_A i RH_B - częścią stałą w nazwie jest "RH_" - numer kolejny kolumny tekstowej oznaczamy kolejną literą alfabetu łacińskiego Label each running header text frame beginning with "RH_" and append a Latin Letter as counter of Text Column corresponding with the running header text frame on the page like "RH_A", "RH_B" and so on.
 
 
d) utworzonymi wcześniej stylami znakowymi - RH_FIRST i RH_LAST - oznaczamy miejsca w które skrypt ma wstawić znalezioną informację In the running header text frame you can have static text and text that chagnes (the actual „running header”). The changing text (on the master page copy simply any text as a placeholder) has to have a specific character style assigned: RH_FIRST or RH_LAST.

 

 
3) Przykład II

dwie kolumny tekstowe, jedna ramka dla obu zmiennych.
Example II

In this example we have two text columns on each page and only one text frame for running headers on the page – the running header frame holds information about first and last occurance of text, that can be used as a running header FROM THE FIRST (left) COLLUMN. Read the description to the end to learn how to use the FILTER button.a) stwórz kopię strony wzorcowejMake a copy of the base Master Page
b) usuwamy wszystkie obiekty i tworzymy nową ramkę tekstową ponad kolumnami tekstu. Nazwę nowej strony wzorcowej proszę zbudować z nazwy oryginalnej i końcówki "_RH" Delete all objects from the master page copy and create new Text Frame above both Text Columns for the running header. Name the copy exactly like the original with a suffix „_RH”.


c) ponieważ jest to jedna ramka - nazywamy ją RH_A - tak samo na obu stronach rozkładówki


Because there is only one running header text frame - label it simply RH_A on both pages of the spread.
d) utworzonymi wcześniej stylami znakowymi - RH_FIRST i RH_LAST - oznaczamy miejsca w które skrypt ma wstawić znalezioną informację Set the character styles RH_FIRST and RH_LAST to the apropriate text fragments (placeholders) in the running header frames.

 

 
4) Przykład III

dwie kolumny tekstowe, dwie ramki - w każdej informacja dla obu zmiennych.
Example III

In this example we have two Text Columns on each page, two Text Frames for running headers on each page and each running header frame holds information about first and last occurance of text, that can be used as a running header.a) stwórz kopię strony wzorcowejduplicate base Master Page
b) usuwamy wszystkie obiekty i tworzymy nowe ramki tekstowe ponad kolumnami tekstu. Nazwę nowej strony wzorcowej proszę zbudować z nazwy oryginalnej i końcówki "_RH" Delete all objects from the master page copy and create new Text Frame above both Text Columns for the running header. Name the copy exactly like the original with a suffix "_RH".
c) nazywamy je odpowiednio do kolejności kolumny tekstu na stronie RH_A i RH_B Label each running header text frame beginning with "RH_" and append a Latin Letter as counter of Text Column corresponding with the running header text frame on the page like "RH_A", "RH_B" and so on.

 

Uruchamiamy skrypt: Run the script:
  • wybieramy dowolną ramkę tekstową wątku głównego
  • klikamy INIT
  • wybieramy styl znakowy lub akapitowy zawierający interesujące nas dane
  • określamy rodzaj informacji, którą chcemy wyciągnąć - litery lub słowa - i określamy ich ilość
  • klikamy MAKE LIST

Skrypt stworzy listę z pierwszą i ostatnią informacją o ŻywejPaginie dla danej kolumny tekstowej. Dodatkowo pojawi się informacja o numerze strony i numerze kolejnym kolumny tekstowej na stronie, a także numer kolumny od początku wątku.

  • select any Text Frame of the master Story
  • click INIT
  • select Character or Paragraph Style that is assigned to text, that can be used as a running header
  • in fields right to „Copy first:” select the maximum amount of characters or words to use as a running header
  • click MAKE LIST

The script creates a list of running header information with first and last occurance of running header text in each collumn. Additionally you see information about page name, text column number on that page and text column counter from beginning of the master story.

Przykład I Example I
Po kliknięciu CREATE otrzymujemy: After clicking CREATE you see:

Przykład II. Example II.
Ponieważ mamy tylko jedną ramkę związaną z pierwszym łamem RH_A na stronie dla obu informacji - musimy użyć klawisza FILTER przed kliknięciem CREATE - w przeciwnym wypadku w ramce otrzymamy informacje tylko dla pierwszego łamu. Po naciśnięciu klawisza FILTER skrypt odrzuci informacje inne niż pierwsza i ostatnia na stronie. Becasue there is only one text frame for running header text on the page, and that frame is bound to the first collumn (RH_A) - you need to click FILTER before you click CREATE – in other case you become only the running header information from that first collumn. After clicking FILTER the script ignores all information other than the first and last occurance of running header text ON THE ENTIRE PAGE.

Przykład III. Example III.
Postępujemy dokładnie tak samo jak w przypadku Przykładu I. Do exactly the same like in Example I

Przykład II z informacją pobraną ze stylu akapitowego - 15 pierwszych znaków. Example II – the use of paragraph style intead of using character styles taking the first 15 characters of each running header text occurance.
Ściągnij ŻywaPagina ID CS1 - TimeTrial


Download RunningHeader ID CS1 - TimeTrialŚciągnij ŻywaPagina ID CS2 - TimeTrial


Download RunningHeader ID CS2 - TimeTrial

Posted by dtp on 2005/8/27 0:55:31 (7386 reads)
Printer Friendly Page Send this Story to a Friend
-->