Mainmenu
Search
   
Scripts : PhotoEdit    

Script helps in update/resample/crop/refresh photos.
Script need to work Photoshop and Illustrator
Script show size and DPI bitmap files: GIF, TIF, JPG, BMP, PSD, EPS.
Vector files AI, PDF, EPS don't have info about DPI.


Skrypt wspomaga uaktualnianie, resamplowanie, cropowanie i zmianę wymiarów zdjęć.

Skrypt wymaga Photoshopa i Illustratora.
Skrypt pokazuje rozdzielczość i wymiary plików bitmapowych: GIF, TIF, JPG, BMP, PSD, EPS.
Pliki AI, PDF, EPS wektorowe nie posiadaja informacji o rozdzielczości.


2006-01-18 00:50

NEW VERSION

Now you can do:
- set different parameters for each link separatelly.
- convert color space from ANY to RGB/CMYK/GRAY/LAB.
- sort with multiple columns - hold CTRL when click on next header column.
- group and sort with multiple columns each group separatelly.
- update link from script

NOWA WERSJA

Teraz można ustawić dla każdego obrazka indywidualne opcje.
Teraz można dokonać konwersji kolorystycznej - z dowolnej przestrzeni do RGB/CMYK/GRAY/LAB.
Teraz można sortować wg kilku kolumn - należy przytrzymac CTRL w czasie klikania na nagłówek kolejnej kolumny.
Teraz można grupować i sortować wg kilku kolumn w ramach każdej grupy oddzielnie.
grouped by SOURCE COLOR, sorted by FILE TYPE


2005-07-30
Opcje RESAMPLE i RESIZE obrabiają poprawnie pliki zdeformowane - przeskalowane nieproporcjonalnie. Opcja CROP chwilowo jeszcze nie. Skrypt nadal nie obrabia poprawnie plików obróconych.

RESAMPLE and RESIZE options work on deformed objects - no proportional scale (23% / 36%). CROP option is not fixed.
Script still can't edit rotated files.


2005-07-30Nowy wygląd okna skryptu.
Wyrzuciłem przyciski do pojedynczego obrabiania obrazków.
Doszła informacja o przestrzeni kolorystycznej - kolumna "Color".

New window.
Removed buttons to single file operations.
Added info about ColorSpace.Rozbudowałem opcję RENAME:
- Long FileName - NewFileName + PageName + (PageDocumentOffset) + IndexOnPage
- Short FileName - NewFileName + (PageDocumentOffset) + IndexOnPage

gdzie:
FileNamePrefix - początek nowej nazwy
PageName - "nazwa" strony
PageDocumentOffset - rzeczywisty numer strony w pliku
IndexOnPage - numer kolejny na stronie

Flatten Image - spłaszcza obrazek


New RENAME options:
- Long FileName - NewFileName + PageName + (PageDocumentOffset) + IndexOnPage
- Short FileName - NewFileName + (PageDocumentOffset) + IndexOnPage

Flatten Image


2005-06-27

Nowa postać nazwy pliku dla opcji RENAME:
Przedrostek+NazwaStrony+NumerStrony+NumerKolejnyNaStronie
NumerStrony jest fizycznym numerem strony od poczatku dokumentu i bedzie w nawiasach "()"

New FileName for RENAME option:
Prefix+PageName+PageNumber+PhotoIndexOnPage
PageNumber is DocumentOffset and will be surrounded by "(" and ")"


2005-04-15 11:54Dodatki:
- sortowanie kolumn
- dodatkowa kolumna z typem pliku
- wymuszone otwarcie pliku w AI lub PS

New:
- columns sorting,
- new column with file type
- now you can open files in selected applicationCROP - przycięcie zdjęcia pozostawiając wybrany margines,
UPDATE - odswieża łącze,
RESIZE - zmiana rozdzielczości aby zdjęcie było wstawione jako 100%,
RESAMPLE - zmiana rozdzielczości na podaną.

DUPLICATE RENAME - kopia pliku pod nowa nazwa - przedrostek + numer_strony + numer_na_stronie zostanie skopiowany tam gdzie plik oryginalny badz tez do do katalogu dokumentu - CopyToDocFolder

Zapis "podkatalog\moja_nazwa" spowoduje skopiowanie pliku pod nową nazwą do podkatalogu "podkatalog" - CopyToDocFolder definiuje miejsce docelowe.

Wybranie kilku plikow i kliknięcie AUTO - wykona wybrane operacje na zaznaczonych plikach automatycznie.

Skrypt trzyma wymiary zdjęcia PO UPDATE - czyli jak wstawione bylo zdjęcie 72 DPI - w Shopie zamieniliśmy na 300 DPI ale nie resamplingiem - po "normalnym" odswieżeniu w InDim zdjecie mialo by o wiele mniejsze wymiary i trzeba by bylo ręcznie je skalować. Pół biedy jak zdjęcie było idealnie wpasowane w ramke ... inaczej trzeba sie męczyć z powtórnym wykadrowaniem :)

Skrypt zachowuje ustawienia kadrowania :)CROP - crop image with margin,
UPDATE - update file,
RESIZE - change DPI to fit image as 100%,
RESAMPLE - resample to specified DPI.

DUPLICATE RENAME - copy file to new name - prefix + page_number + page_index - will be stored with original file or in INDD document folder - CopyToDocFolder

You can specify subfolder "subfolder\new_name" - new file will be copied to "subfolder" - CopyToDocFolder define new place.

You can select multiple files, select options and click AUTO - all selected files will be precessed automatically.

Option UPDATE holds image bounds - if you change image's DPI (by hand out of script) and click UPDATE - image will have same bounds.


Do poprawki / To fix[b]
- obróbka obróconych(zdeformowanych zdjęć) / editing rotated(deformed) images

[b]Proszę testować na kopii wszystkich plików !!
Test on copies of all files !!

Posted by dtp on 2006/1/18 1:05:36 (16781 reads)
Printer Friendly Page Send this Story to a Friend
-->