Mainmenu
Search
   
Scripts : StoryStyle    

Skrypt wspomaga prace nad ramkami wątku tekstowego / Script helps working on Story's TextFrames

Skrypt:
- przenosi ramki wątku na określoną warstwe,
- nadaje LABEL dla każdej ramki,
- wzorując się na wybranej ramce - zmienia położenie ramek wątku względem lewego-górnego rogu kartki, bądź też względem środka rozkładówki - opcja MIRROR,
- kopiuje niektóre atrybuty ramki (kolor wypełnienia, parametry obrysu, parametry cienia)

Ściągnij StoryStyle DEMO ID 2.0.2

Download StoryStyle DEMO ID 2.0.2


Posted by dtp on 2004/8/18 1:07:13 (5834 reads)
Printer Friendly Page Send this Story to a Friend
-->