Mainmenu
Search
   
Scripts : Table Edit I    

Skrypt renumeruje wiersze, łączy w pionie puste komórki tworząc "logiczne" wiersze, zamienia tabele na TAB'ed tekst / Script renumber rows, merge empty cells (verticall) - create "logical" rows, convert table to TAB'ed text

Przykładowa tabela / Example table


PO połączeniu komórek w pionie / AFTER merge empty cells (verticall)


PO ponumerowaniu wierszy / AFTER numbering rows


PO zamianie na TAB'ed tekst / AFTER conversion to TAB'ed text


Na górze - PRZED zamiana na TAB'ed tekst / Top - BEFORE conversion to TAB'ed text
Poniżej - PO zamianie na TAB'ed tekst i ponownej zamianie na tabelke / Bottom - AFTER conversion to TAB'ed text & again to table

Posted by dtp on 2004/8/2 16:41:26 (4123 reads)
Printer Friendly Page Send this Story to a Friend
-->