Mainmenu
Search
   
Scripts : UkładanieEtykiet / TicketsPlaceing (preview)    

Skrypt ułatwia układanie użytków na arkuszu / Script helps placeing objects on plate

Okno skryptu / Script window

[Vx,Vy] przesunięcie pary użytków
first layer rotation angle - kąt obrotu lewego-górnego obiektu w parze
second layer additional move - przesunięcie prawego-dolnego obiektu w parze

Duplicate - powielenie wybranego obiektu / duplicate selected object

<>^v - zsunięcie/rozsunięcie obiektów o 1 mm / move objects by 1 mm

<-@ @-> - obrót każdego obiektu o 1 stopień / rotate objects by 1 degree

Przykłady / Examples

Start3 wiersze x 3 kolumny, Vy=60 / 3 rows x 3 cols, Vy=60zsunięcie o 5 mm poziomo, i o 3 mm pionowo / move left 5 mm, move up 3 mmobrót w prawo o 5 stopni / rotate right 5 degreerozsunięcie o 5 mm / move down 5 mm

Posted by dtp on 2004/7/31 1:44:16 (4476 reads)
Printer Friendly Page Send this Story to a Friend
-->