Mainmenu
Search
   
Scripts : CreateIndex    

Skrypt tworzy indeksy / Script create index

Pierwotnie skrypt miał służyć do wyszukiwania i zamiany wyrażeń regularnych. Po zmianach obecna wersja tworzy indeksy.


jeżeli chcemy coś znaleźć - wpisujemy WyrażenieRegularne w polu tekstowym na górze, wybieramy wątek który chcemy przeszukać i klikamy PRE-FIND
jeżeli chcemy znaleźć kilka różnych zwrotów - zapisujemy znalezioną listę do ramki textowej - SAVE TO TEXTFRAME - i powtarzamy wyszukiwanie

jeżeli mamy już listę zwrotów które chcemy wyszukać - wskazujemy ramkę z tą listą i klikamy LOAD FROM FRAME
jeżeli mamy kilka list - kolejno wskazujemy ramke i klikmay LOAD FROM FRAME

na razie checkbox'y przy obu listach nie działają - ale "naprawie" to :)

FIND - skrypt utworzy drzewko z wynikami wyszukiwania - na początku widać listę z ilością wystąpień (w nawiasie) - dwuklik pokaże podlistę z numerami stron - kliknięcie pokaże w InDesignie wystąpienie

CREATE INDEX - stworzy listę zwrotów wraz z numerami znalezionych stron - duble zostaną odfiltrowane - dodam opcje zamiany ciągu stron na przedzial ("1,2,3,4,5" -> "1-5")
if you want to search something - you type RegularExpression phrase in the top textbox, select any textframe of main story and click PRE-FIND
if you want to find few different phrases before create index - click SAVE TO TEXTFRAME (script create new text frame near first text frame of main story)

if you have - own or created before via script - lists of phrases to search - select text frame with this list and click LOAD FROM FRAME (every list singly)

now - you can't use checkboxs in both lists - but I add this :)

FIND - script search all phrases from top list and create tree structure in bottom list
double click on item with number (counter) - show you list with page numbers
click on instance - show it in indesign

CREATE INDEX - create list of phrases with filtered page numbers - I add changing "1,2,3,4,5" to "1-5" - offcourse when user need :)zrzut ekranu z Indiego - po prawej widać liste znalezionych słów


a to ekran skryptu ze znalezionymi wynikami.

2004-07-25 23:55

okno InDesign'a i okno skryptu - na górze po prawej przykładowy indeks

PRE-FIND - tworzy liste na podstawie wyrażenia
SAVE TO TEXTFRAME - zapisuje wynik PRE-FIND do ramki textowej
LOAD FROM FRAME - wczytuje liste
FIND - wyszukuje wyrazy z listy
CREATE INDEX - tworzy index


Ściągnij CreateIndex CS - TimeTrial


Download CreateIndex CS - TimeTrial

Posted by dtp on 2005/1/10 0:31:38 (8323 reads)
Printer Friendly Page Send this Story to a Friend
-->