Mainmenu
Search
   
Scripts : AssignStyleInFrame    Skrypt przypisuje wybrane style akapitowe, wg zadanej kolejności, do wybranych wątków tekstowych - coś jak NestedStyles w CS'ie.
Myślę, że może być bardzo przydatny przy pracy z katalogami, gdzie jest dużo ramek z podobną zawartością.

Script assign selected styles, in selected order, inside selected stories - something like NestedStyles in CS.
I think, very usefull when you work on catalogs, where you have many similar TextFrames with similar contents.

Lista zdefiniowanych reguł / List with rules

Lista styli / List of ParaStyles
Od ktorego akapitu
Do którego akapitu
Modify - podmienia parametry wybranej reguły
Add - dodaje nową regułę

Start - rozpoczyna działanie skryptu

Lista wątków / List of Stories
Lista akapitów w wybranym wątku / List of Paragraphs in selected Story

jak widac na liście reguł - mozna zdefiniować jeden przedział (2-10) a pozniej dodać kolejny przedział "w środku" innego (4-5)

you could define large section (2-10) and define another within (4-5)

Posted by dtp on 2004/7/13 0:42:22 (3558 reads)
Printer Friendly Page Send this Story to a Friend
-->