Mainmenu
Search
Page (1) 2 3 4 ... 14 »
   
Scripts : Mini_Impozycja / Mini_Imposition    Skrypt układa strony wg. wybranego schematu.


Przygotowania wstępne:
- należy przygotować plik PDF o nazwie mini_impoz.pdf - forma i zrodło generowania (program) - dowolne,
- w pliku powinna być wymagana ilość stron, w przypadku mniejszej ilości - skrypt pominie brakującą stronę,
- w InDesign'ie należy otworzyć/stworzyć dokument, w którym wymiary strony będą odpowiadać wymiarom strony w pliku mini_impoz.pdf, plik MUSI być zapisany na dysku - skrypt skorzysta ze ścieżki do pliku aby pobrać plik mini_impoz.pdf, w związku z tym, plik mini_impoz.pdf MUSI znajdować się w tym samym katalogu co otwarty dokument,
- jeżeli chcemy korzystać ze spadów - plik mini_impoz.pdf musi je zawierać.

Wszystkie jednostki w skrypcie są w milimetrach.

Perequisities:
- prepare PDF file named mini_impoz.pdf – any form and source (program generating),
- file should contain required number of pages. In a case there are not enough pages, script will skip missing,
- create or open InDesign document with page size matching mini_impoz.pdf; fil has to be saved on disk (script uses it’s path to localise and read mini_impoz.pdf, so it has to be saved in same directory as open document),
- if you need bleeds, mini_impoz.pdf must contain them.

Units for all values used in script are millimeters

Ekran początkowy:


Lite:
- 2x2 - Stack&Cut i Booklet
- 4x4 - Stack&Cut i Booklet
Normal:
- 2x2 - Stack&Cut (2 podwersje), Booklet, LegaWLege, LegaZaLegą
- 4x4 - Stack&Cut (4 podwersje), Booklet, ZeszytWstępnieFalcowany, LegaWLege, LegaZaLega


OnTop
okno skryptu nie zostanie przykryte innymi oknami.

OnTop
Script window is allways on top.# of pages:
podajemy ilość stron, które skrypt ma poukładać - po każdej zmianie ilości stron należy kliknąć w wybrany układ aby odświeżyć rozkład stron.

# of pages:
Enter number of pages to lay out – after any change you must click selected scheme to refresh page layout.lista dostępnych układów, po wybraniu układu otrzymujemy podgląd ułożenia stron oraz informację o ilości arkuszy (# plates)

List of available schemes. Selecting one shows preview of page layout and information about number of sheets.BLEEDS
ustalamy wartości spadów - zmienić je możemy w dowolnym momencie - brane są "pod uwagę" dopiero po kliknięciu przycisku START. Wybór z listy stylu Druku/Exportu pozwala na automatyczne pobranie ustawionych wartości.

BLEEDS
Set bleed size. It may be changed anytime, because it is used only after clicking START button. Selecting Print or PDF Export style from list automatically apply defined settings.

Przykład układu 4x4 Booklet

Creep (grzbiet) - maxymalne rozsunięcie zewnętrznych stron
Vgap (bindowanie) - dodatkowe rozsunięcie wszystkich stron
Hgap (odst. poziomy) - stałe rozsunięcie stron górnych od dolnych
Hcreep (grzbiet górny) - maxymalne rozsunięcie stron górnych od dolnych - automatycznie ustawiane na 1/4 Creep - możliwa zmiana
po zmianie któregokolwiek z powyższych parametrów - należy kliknąć na wybrany układ aby odświeżyć wyliczenia

4x4 [Booklet] example

Creep – max shuffle of pages in spread
Vgap – additional gap between pages in all spreads
Hgap – constant distance between “upper” an “lower” spread on sheet
Hcreep (upper creep) – max shuffle between upper and lower spread, automatically set to 1/4 of Creep (although you can change it)
Modifying any parameter require clicking selected layout to refresh calculations.


Lista po prawej - podgląd ułożenia stron - po kliknięciu, na dole otrzymujemy wartości rozsunięć:
TOP gap - rozsunięcie górnej (jedynej przy 2x2) pary
BOTTOM gap - rozsunięcie dolnej (4x4) pary
HORIZ. gap - rozsunięcie pomiędzy gornymi a dolnymi stronami
oraz numer aktualnie wybranego arkusza z listy - "Plate 3 from 5"

Posted by dtp on 2005/12/3 12:32:38 (22661 reads)
Page (1) 2 3 4 ... 14 »
Printer Friendly Page Send this Story to a Friend
-->