Mainmenu
Search
   
Scripts : Połącz zawartość ramek / Merge TextFrame's contents    

Skrypt do łączenia zawartości wybranych ramke tekstowych / Merge selected text frames content to new TextFrame

Skrypt kopiuje zawartość zaznaczonych ramek tekstowych wg kolejności kliknięć.
Nowa ramka ma wymiary - (0,0)(50,50).
Kopiowana jest zawartość czysto tekstowa - bez formatowania.

Ściągnij MergeTextContents ID 202


Script merge contents of selected text frames in click order.
Destination frame: (0,0)(50,50)
Script copy only text contents - without formating.

Download MergeTextContents ID 202

Posted by dtp on 2004/6/21 17:21:36 (5344 reads)
Printer Friendly Page Send this Story to a Friend
-->