Mainmenu
Search


. . . F R E E . . . U P G R A D E S . . . F O R E V E R . . .

Main : InDesign : Layout : 


Sort by:  Title () Date () Rating () Popularity ()
Files currently sorted by: Title (A to Z)


Version: 2
Submitted Date:
2007/9/19
Downloaded 2679 times Hits: 2679
File Size Size: 648.21 KB
Net price:
25 EUR
Rating:
10.00 (1 vote)
Rate this File   Modify   Report Broken File   Tell a Friend   Comments (0) Download Now!  ApplyMasterPages - ID CS1 Popular
Description:
Script Apply selected MasterPages to regular pages in specified order.
Script can add pages - you can build destination document from ONE page.

Skrypt przypisuje wybrane Strony Wzorcowe do stron w dokumencie wg. podanej kolejności.
Ponieważ skrypt może dodawać strony - można zbudować docelowy dokument z JEDNOSTRONICOWEGO dokumentu.


2007-09-18 23:26
Now when you click PROCESS BOOK - "Process Doc" will change to "Process Book".

Before you process Book you need to open any INDD document and preserve rules list - open any INDD file from book, click "Init InDesign", add rules - after this you need to close open document and open Book and mark checkbox and you can click Process Book button.

Of course you need to have in all documents in book same MasterPages ;)

Nowa wersja potrafi przerabiać Książki(Book).
Najpierw należy przygotować listę jak do obróbki pojedynczego pliku - otworzyć jeden z dokumentów INDD wchodzących w skład Książki(Booka), kliknąć "Init InDesign" a następnie dodać regułki (Add Rule) - teraz można zamknąć plik, otworzyć Książkę(Book) i kliknąć checkbox'a Process Book - przycisk Process Doc zmieni się na Process Book - teraz można go kliknąć.

Oczywiście we wszystkich dokumentach muszą być te same Strony Wzorcowe ;)
Status: TimeTrial 10 days/dni
Licence key will be generated PER WORKSTATION.
Klucz aktywacyjny wygenerowany zostanie dla stanowiska komputerowego.

Version: 2
Submitted Date:
2007/9/19
Downloaded 2764 times Hits: 2764
File Size Size: 647.97 KB
Net price:
25 EUR
Rating:
0.00 (0 votes)
Rate this File   Modify   Report Broken File   Tell a Friend   Comments (0) Download Now!  ApplyMasterPages - ID CS2 Popular
Description:
Script Apply selected MasterPages to regular pages in specified order.
Script can add pages - you can build destination document from ONE page.

Skrypt przypisuje wybrane Strony Wzorcowe do stron w dokumencie wg. podanej kolejności.
Ponieważ skrypt może dodawać strony - można zbudować docelowy dokument z JEDNOSTRONICOWEGO dokumentu.


2007-09-18 23:26
Now when you click PROCESS BOOK - "Process Doc" will change to "Process Book".

Before you process Book you need to open any INDD document and preserve rules list - open any INDD file from book, click "Init InDesign", add rules - after this you need to close open document and open Book and mark checkbox and you can click Process Book button.

Of course you need to have in all documents in book same MasterPages ;)

Nowa wersja potrafi przerabiać Książki(Book).
Najpierw należy przygotować listę jak do obróbki pojedynczego pliku - otworzyć jeden z dokumentów INDD wchodzących w skład Książki(Booka), kliknąć "Init InDesign" a następnie dodać regułki (Add Rule) - teraz można zamknąć plik, otworzyć Książkę(Book) i kliknąć checkbox'a Process Book - przycisk Process Doc zmieni się na Process Book - teraz można go kliknąć.

Oczywiście we wszystkich dokumentach muszą być te same Strony Wzorcowe ;)
Status: TimeTrial 10 days/dni
Licence key will be generated PER WORKSTATION.
Klucz aktywacyjny wygenerowany zostanie dla stanowiska komputerowego.

Version: 1
Submitted Date:
2007/4/7
Downloaded 2591 times Hits: 2591
File Size Size: 36.00 KB
Rating:
0.00 (0 votes)
Rate this File   Modify   Report Broken File   Tell a Friend   Comments (0) Download Now!  DeleteLinks - ID CS1 Popular
Description:
Script delete links (or parent container) with specified status:
- missing,
- embedded,
- out of date,
- ok.

Skrypt kasuje linki (lub "ramki" w których są osadzone) o podanym statusie:
- brak,
- osadzony,
- nieaktualny,
- ok.
Status: free

Version: 1
Submitted Date:
2007/4/7
Downloaded 2754 times Hits: 2754
File Size Size: 36.00 KB
Rating:
0.00 (0 votes)
Rate this File   Modify   Report Broken File   Tell a Friend   Comments (0) Download Now!  DeleteLinks - ID CS2 Popular
Description:
Script delete links (or parent container) with specified status:
- missing,
- embedded,
- out of date,
- ok.

Skrypt kasuje linki (lub "ramki" w których są osadzone) o podanym statusie:
- brak,
- osadzony,
- nieaktualny,
- ok.
Status: free

Version: 3
Submitted Date:
2007/1/16
Downloaded 3160 times Hits: 3160
File Size Size: 784.00 KB
Rating:
0.00 (0 votes)
Rate this File   Modify   Report Broken File   Tell a Friend   Comments (0) Download Now!  FormatStory - ID CS1 Popular
Description:
Script will format Story using Rules.

Skrypt formatuje wątek za pomocą reguł.

Status: TimeTrial 10 days/dni
Licence key will be generated PER WORKSTATION.
Klucz aktywacyjny wygenerowany zostanie dla stanowiska komputerowego.

Version: 3
Submitted Date:
2007/1/16
Downloaded 2982 times Hits: 2982
File Size Size: 784.00 KB
Rating:
0.00 (0 votes)
Rate this File   Modify   Report Broken File   Tell a Friend   Comments (0) Download Now!  FormatStory - ID CS2 Popular
Description:
Script will format Story using Rules.

Skrypt formatuje wątek za pomocą reguł.

Status: TimeTrial 10 days/dni
Licence key will be generated PER WORKSTATION.
Klucz aktywacyjny wygenerowany zostanie dla stanowiska komputerowego.

Version: 4
Submitted Date:
2006/8/22
Downloaded 5200 times Hits: 5200
File Size Size: 572.00 KB
Net price:
100 EUR
Rating:
10.00 (1 vote)
Rate this File   Modify   Report Broken File   Tell a Friend   Comments (0) Download Now!  Newspaper - ID CS1 Popular
Description:
Pełen opis / Full description


2006-08-22 00:50

Added:
AutoSaveSettings - when you close script, it save:
- last viewed paths,
- selected options,
- size of script window.
When script start - it search for config file.
Directory for BookStyle is bounded with SerialReplace list of rules.

Dodane:
AutomatycznyZapis przy wyjściu, skrypt zapisuje:
- aktualnie wybrane katalogi,
- wybrane opcje,
- rozmiar okna skryptu.
Przy starcie - skrypt szuka pliku konfiguracyjnego.
Katalog przy wyborze BookStyles jest podpięty pod liste regułek SerialReplace.

Status: TimeTrial 10 days/dni
Licence key will be generated PER WORKSTATION.
Klucz aktywacyjny wygenerowany zostanie dla stanowiska komputerowego.

Version: 4
Submitted Date:
2006/8/22
Downloaded 4643 times Hits: 4643
File Size Size: 572.00 KB
Net price:
100 EUR
Rating:
0.00 (0 votes)
Rate this File   Modify   Report Broken File   Tell a Friend   Comments (0) Download Now!  Newspaper - ID CS2 Popular
Description:
Pełen opis / Full description


2006-08-22 00:50

Added:
AutoSaveSettings - when you close script, it save:
- last viewed paths,
- selected options,
- size of script window.
When script start - it search for config file.
Directory for BookStyle is bounded with SerialReplace list of rules.

Dodane:
AutomatycznyZapis przy wyjściu, skrypt zapisuje:
- aktualnie wybrane katalogi,
- wybrane opcje,
- rozmiar okna skryptu.
Przy starcie - skrypt szuka pliku konfiguracyjnego.
Katalog przy wyborze BookStyles jest podpięty pod liste regułek SerialReplace.

Status: TimeTrial 10 days/dni
Licence key will be generated PER WORKSTATION.
Klucz aktywacyjny wygenerowany zostanie dla stanowiska komputerowego.