Mainmenu
Search


. . . F R E E . . . U P G R A D E S . . . F O R E V E R . . .

Main : InDesign : Graphic : 


Sort by:  Title () Date () Rating () Popularity ()
Files currently sorted by: Title (A to Z)


Version: 5
Submitted Date:
2006/5/24
Downloaded 5546 times Hits: 5546
File Size Size: 564.00 KB
Net price:
75 EUR
Rating:
0.00 (0 votes)
Rate this File   Modify   Report Broken File   Tell a Friend   Comments (0) Download Now!  MakeCatalog - ID CS1 Popular
Description:
Pełen opis / Full description


2006-05-06 02:14
Fixed rotation - now frames are rotated by center.
Added option "100 %" in Fitting - object after place will be centered in frame and rescaled to 100 %.

Poprawione obracanie ramek - ramki są obracane względem swego środka.
Nowa opcja "100 %" w Fit - plik po wstawieniu do ramki jest skalowany na 100 %.
Status: TimeTrial 10 days/dni  /  Buy on ShareIt
Licence key will be generated PER WORKSTATION.
Klucz aktywacyjny wygenerowany zostanie dla stanowiska komputerowego.

Version: 5
Submitted Date:
2009/6/15
Downloaded 3732 times Hits: 3732
File Size Size: 564.00 KB
Net price:
75 EUR
Rating:
0.00 (0 votes)
Rate this File   Modify   Report Broken File   Tell a Friend   Comments (0) Download Now!  MakeCatalog - ID CS2 Popular
Description:
Pełen opis / Full description


2006-05-06 02:14
Fixed rotation - now frames are rotated by center.
Added option "100 %" in Fitting - object after place will be centered in frame and rescaled to 100 %.

Poprawione obracanie ramek - ramki są obracane względem swego środka.
Nowa opcja "100 %" w Fit - plik po wstawieniu do ramki jest skalowany na 100 %.
Status: TimeTrial 10 days/dni  /  Buy on ShareIt
Licence key will be generated PER WORKSTATION.
Klucz aktywacyjny wygenerowany zostanie dla stanowiska komputerowego.

Version: 1
Submitted Date:
2009/6/15
Downloaded 3904 times Hits: 3904
File Size Size: 455.70 KB
Net price:
75 EUR
Rating:
0.00 (0 votes)
Rate this File   Modify   Report Broken File   Tell a Friend   Comments (0) Download Now!  MakeCatalog - ID CS3 Popular
Description:
Status: TimeTrial 10 days/dni  /  Buy on ShareIt
Licence key will be generated PER WORKSTATION.
Klucz aktywacyjny wygenerowany zostanie dla stanowiska komputerowego.

Version: 1
Submitted Date:
2009/6/15
Downloaded 2686 times Hits: 2686
File Size Size: 455.69 KB
Net price:
75 EUR
Rating:
10.00 (1 vote)
Rate this File   Modify   Report Broken File   Tell a Friend   Comments (0) Download Now!  MakeCatalog - ID CS4 Popular
Description:
Status: TimeTrial 10 days/dni  /  Buy on ShareIt
Licence key will be generated PER WORKSTATION.
Klucz aktywacyjny wygenerowany zostanie dla stanowiska komputerowego.

Version: 3
Submitted Date:
2006/6/29
Downloaded 3506 times Hits: 3506
File Size Size: 592.00 KB
Net price:
75 EUR
Rating:
0.00 (0 votes)
Rate this File   Modify   Report Broken File   Tell a Friend   Comments (0) Download Now!  PlaceInlines - ID CS2 Popular
Description:
Skrypt ułatwia wstawianie grafik inline.

Górna część - służy do wskazania katalogu źródłowego grafik inline.

Środkowa część - zarządza stylami znakowymi.

Dolna część - pokazuje status grafik inline.


Sposób postępowania:
- wybieramy dowolną ramkę textową wątku, który chcemy obrabiać

- klikamy "Select Story"

- skrypt stworzy liste dostępnych styli znakowych

- w okienku z tymi stylami - prawy klawisz myszy - służy do ustawienia bądż wyczyszczenia ścieżki przypisanej do stylu znakowego

- jeżeli dany styl nie ma określonej ścieżki - skrypt będzie próbował znależć grafiki inline w bieżącym katalogu dokumentu

- Refresh - statusy grafik inline:
* Placed - obrazek zostal wstawiony
* Ready - istnieje grafika inline we wskazanym katalogu (bądź w katalogu dokumentu)
* Missing - brak grafiki inline do wstawienia z bieżącego katalogu (bądź katalogu dokumentu)

- PlaceInlines - uruchamia procedurę wstawiającą grafiki inline dla zaptaszkowanych styli

- Jeżeli chcemy przypisać identyczne formatowanie - wskazujemy prostokąt z wzorcowym ostylowaniem (obrys, wypełnienie, cień) i klikamy CopyProperties

TOP - select source folder
MIDDLE - manage CharStyles
BOTTOM - Graphics InLines status

step-by-step:
- select any TextFrame from Story
- click SELECT STORY
- script make CharStyles list
- right click on this CharacterStyles list - set or delete path for images to place
- if you don't specify path - script will search images to place in current Document directory
- PlaceInlines start placeing
- if you want to format (shadow, border width/color/type, fill) placed inlines - select formatted Rectangle and click CopyProperties


2005-04-27

Dodałem opcję wstawiania plików z katalogu do wątku tekstowego - jako grafiki InLine

- tworzymy ramke textowa
- wybieramy ja
- klikamy SELECT STORY
- wybieramy styl znakowy, który ma zostać przypisany do wstawianych grafik
- wybieramy katalog, w którym są nasze pliki
- w okienku "*.*" wpisujemy maskę dla interesujących nas plików
- klikamy PLACE FILES FROM DIRECTORY

Jak skrypt skończy - proszę rozlać text do ramek - z SHIFT'em ;)

if you want to place all images from selected directory in new Paragraphs in selected Story:
- create TextFrame
- select this TextFrame
- click SELECT STORY
- select CharStyle which will be assigned do placed graphics
- select directory as source
- set mask for files (*.* -> *.TIF - hit ENTER)
- click PLACE FILES FROM DIRECTORY
when script finish - reflow Story


2005-05-07 19:39

Kilka poprawek - reakcji na błędy.
Few bug fixes.

2006-03-21 00:56
More improvements - more info in few days.
Status: TimeTrial 10 days/dni  /  Buy on ShareIt
Licence key will be generated PER WORKSTATION.
Klucz aktywacyjny wygenerowany zostanie dla stanowiska komputerowego.

Version: 3
Submitted Date:
2005/9/12
Downloaded 5130 times Hits: 5130
File Size Size: 0 bytes
Net price:
75 EUR
Rating:
0.00 (0 votes)
Rate this File   Modify   Report Broken File   Tell a Friend   Comments (0) Download Now!  PlaceInlines CS - trial Popular
Description:
Skrypt ułatwia wstawianie grafik inline.

Górna część - służy do wskazania katalogu źródłowego grafik inline.

Środkowa część - zarządza stylami znakowymi.

Dolna część - pokazuje status grafik inline.


Sposób postępowania:
- wybieramy dowolną ramkę textową wątku, który chcemy obrabiać

- klikamy "Select Story"

- skrypt stworzy liste dostępnych styli znakowych

- w okienku z tymi stylami - prawy klawisz myszy - służy do ustawienia bądż wyczyszczenia ścieżki przypisanej do stylu znakowego

- jeżeli dany styl nie ma określonej ścieżki - skrypt będzie próbował znależć grafiki inline w bieżącym katalogu dokumentu

- Refresh - statusy grafik inline:
* Placed - obrazek zostal wstawiony
* Ready - istnieje grafika inline we wskazanym katalogu (bądź w katalogu dokumentu)
* Missing - brak grafiki inline do wstawienia z bieżącego katalogu (bądź katalogu dokumentu)

- PlaceInlines - uruchamia procedurę wstawiającą grafiki inline dla zaptaszkowanych styli

- Jeżeli chcemy przypisać identyczne formatowanie - wskazujemy prostokąt z wzorcowym ostylowaniem (obrys, wypełnienie, cień) i klikamy CopyProperties

TOP - select source folder
MIDDLE - manage CharStyles
BOTTOM - Graphics InLines status

step-by-step:
- select any TextFrame from Story
- click SELECT STORY
- script make CharStyles list
- right click on this CharacterStyles list - set or delete path for images to place
- if you don't specify path - script will search images to place in current Document directory
- PlaceInlines start placeing
- if you want to format (shadow, border width/color/type, fill) placed inlines - select formatted Rectangle and click CopyProperties


2005-04-27

Dodałem opcję wstawiania plików z katalogu do wątku tekstowego - jako grafiki InLine

- tworzymy ramke textowa
- wybieramy ja
- klikamy SELECT STORY
- wybieramy styl znakowy, który ma zostać przypisany do wstawianych grafik
- wybieramy katalog, w którym są nasze pliki
- w okienku "*.*" wpisujemy maskę dla interesujących nas plików
- klikamy PLACE FILES FROM DIRECTORY

Jak skrypt skończy - proszę rozlać text do ramek - z SHIFT'em ;)

if you want to place all images from selected directory in new Paragraphs in selected Story:
- create TextFrame
- select this TextFrame
- click SELECT STORY
- select CharStyle which will be assigned do placed graphics
- select directory as source
- set mask for files (*.* -> *.TIF - hit ENTER)
- click PLACE FILES FROM DIRECTORY
when script finish - reflow Story


2005-05-07 19:39

Kilka poprawek - reakcji na błędy.
Few bug fixes.
Status: TimeTrial 10 days/dni  /  Buy on ShareIt
Licence key will be generated PER WORKSTATION.
Klucz aktywacyjny wygenerowany zostanie dla stanowiska komputerowego.

Version:
Submitted Date:
2005/9/12
Downloaded 5038 times Hits: 5038
File Size Size: 0 bytes
Rating:
0.00 (0 votes)
Rate this File   Modify   Report Broken File   Tell a Friend   Comments (0) Download Now!  SelSize - ID 2.0.2 Popular
Description:
Skrypt pokazuje powierzchnie aktualnie zaznaczonej ramki / Script show superficies selected frame

Interwał - 1 sekunda

Skrypt pokazuje powierzchnie PIERWSZEGO zaznaczonego obiektu ... ale wystarczy zgrupowac na chwilke ;)

Script show superficies of FIRST selected object ... group selection :)
Status: free