Mainmenu
Search


. . . F R E E . . . U P G R A D E S . . . F O R E V E R . . .

Main : InDesign : Text : 

Version: 4
Submitted Date:
2007/4/7
Downloaded 3909 times Hits: 3909
File Size Size: 488.40 KB
Net price:
75 EUR
Rating:
0.00 (0 votes)
Rate this File   Modify   Report Broken File   Tell a Friend   Comments (0) Download Now!  RegExpSearch - CS1 Popular
Description:
Skrypt jest "następc±" CreateIndex / Script is "next generation" of CreateIndex.

Opis podstawowy / Base description

Opis dodatkowy / More description

2007-04-07 00:46
Poprawka tworzenia indeksu.
Nowe wyrażenie do szukania Imie+Nazwisko:
(([A-ZˇĆĘŁŃÓ¦¬Ż]+[a-z±ćęłń󶼿\.-]+[\t ]*i*[\t ]*){2,})

Fixed Index creation.
New RegExp for finding First+LastName (with polish diacritics)
(([A-ZˇĆĘŁŃÓ¦¬Ż]+[a-z±ćęłń󶼿\.-]+[\t ]*i*[\t ]*){2,})


2007-04-06 13:46
Dodałem opcje automatycznej pracy na całym dokumencie.
W niektórych przypadkach - wyrażenia z kilkoma nawiasami - należy zaznaczyć opcję IGNORE LAST "BRACKET"

Now you can process whole ocument.
In special cases you - RegExpression with menu brackets - you need to check IGNORE LAST "BRACKET"


2005-09-12 00:00
Teraz można znalezionym wynikom przypisać styl znakowy wybrany z listy.
Now you can assign selected CharStyle to search result.


2005-07-20 00:22
Dodałem opcję zmiany/zamiany znalezionych wyników
np. przed "Rysunek 1.13." mozna wstawić "F01xx13.EPS" (bo tłumacz wyrzucił linki do plików)
albo "Rysunek II.13." zamienić na "Rysunek 13 w rodziale II"

Ponieważ, docelowa postać pliku EPS jest "F"+dzial_dwucyfrowo+"xx"+numer_kolejny+".EPS" wyszukiwanie musimy przeprowadzić w dwóch krokach:
a) "Rysunek ([0-9])\.([0-9])\." <- znajduje nam jednocyfrowe numery zdjęć
b) "Rysunek ([0-9])\.([0-9][0-9])\." <- znajduje nam dwucyfrowe numery zdjęć
Dla wyników a) ustawiamy "F0$1$xx0$2$.EPS" a dla b) "F0$1$xx$2$.EPS" - i wybieramy opcję "In the new paragraph before"

Przykład / Example with description


2005-07-20 11:36
Dodałem opcję stylowania (Char/Para) podmienionych/dodanych tekstów.
Add assign Char/Para style to new text.

2005-08-03 02:00
Poprawka błedu przy robieniu Indeksu (CreateIndex) - brak numerów stron.
Poprawka błedu nieaktywnej opcji FIND po załadowaniu listy słów z ramki (Load From Frame).

Fixed bug in CreateIndex - no page numbers.
Fixed bug Load From Frame - FIND was inactive.

2005-08-29 18:21
Tworzenie indeksu z tekstów ostylowanych wybranym stylem znakowym.
Wyszukiwanie tylko całych słów.
Wyszukiwanie zwrotów ostylowanych wybranym stylem znakowym.

Create index with texts from selected Character Style.
Search only WholeWord.
Search for texts marked with selected Character Style.

Opis / Description
Status: TimeTrial 10 days/dni
Licence key will be generated PER WORKSTATION.
Klucz aktywacyjny wygenerowany zostanie dla stanowiska komputerowego.

-->